Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2020/21

Lastevanemate esindajad:
Üllar Ojaveer – hoolekogu esimees    e-post: yllar24@hot.ee
Kärt Otto    e-post: kart.otto@gmail.com
Kairi Lilleaed    e-post: kairi.lilleaed@gmail.com
Reneth Viirok    e-post: Reneth.Viirok@gmail.com

Lasteaiaõpetajate esindaja:
Evi Ivanova    e-post: evi212@hot.ee

Võru Vallavalitsuse esindaja:
Piret Otsatalu    e-post: piret.otsatalu@voruvald.ee

Hoolekogu otsused

31.08.2021

02.02.2021

25.11.2020

31.08.2020

04.06.2020

12.12.2019

27.08.2019

29.01.2019

12.02.2018