Rühmad

Pargihaldja lasteaias on esmatähtis laps, kes saab õppida kõikide meelte kaudu ja läbi oma kogemuste. 2017-18 õppeaastast hakkasime rakendama lasteaias projektõpet. Lastega hommikuringides arutledes kui ka igapäeva tegevust jälgides selgub, mille vastu on antud hetkel lastel huvi ning seda siis koos uurima ja õppima hakataksegi. Projektõpe võimaldab kasutada rühmades väga palju erinevaid õppemänge, tegeluskaste kui ka kaasaegset tehnikat. Projektõpet toetavad õuesõpe, avastusõpe, robootika. 

Lasteaia tugihaldjas (eripedagoog) jõuab iga lapseni oma rahuliku, südamliku ja rõõmsameelse olekuga. Temaga soovib koos olla iga lasteaialaps.

Putukahaldja rühm

Putukahaldja rühm

Sõimerühm 1,6 - 2 aastased

5919 9230

Metsahaldja rühm

Metsahaldja rühm

5-7 aastased

5367 3774

Lillehaldja rühm

Lillehaldja rühm

4-7 aastased

5367 3787

Linnuhaldja rühm

Linnuhaldja rühm

3-4 aastased

5370 6173

Pilvehaldja rühm

Pilvehaldja rühm

2-3 aastased - vanem sõimerühm

5757 0148

Laste tervise tugevdamine toimub tervisekasvatuse ja liikumistegevuste kaudu. Aktiivset liikumist toetavad põnevad orienteerumis- ja otsimismängud, mis on laste seas väga oodatud.  Käime tihti lähedalasuvas pargis ja metsas õppekäikudel ja matkal, samuti järve ääres vetehaldja elu ja tema asukaid uudistamas. Talviseks suusatamiseks on meil olemas suusarajad, kelgutamiseks laugemad künkad väiksematele kui ka kõrgemad suurematele.

Muusikategevustes õpivad lapsed läbi põnevate tegevuste laulu, tantsu ja pillimängu.
Lastel on võimalus osa võtta erinevatest huviringidest: tantsuring, jalgpall, spordiring SEPS, lugemisring Lugemislust, inglise keele ring, pilliõpe, tüdrukute lauluansambel.