Laps lasteaeda

Käesolev info on mõeldud esmakordselt lasteaia sõimerühma tulevate laste vanematele.

Lasteaeda tulles puutub laps esmakordselt kokku nii suure hulga võõraste inimestega (täiskasvanud, eakaaslased). Mõistagi selline uus olukord tekitab lapses rahutust. Tihti tunnevad lapsed ennast mahajäetuna (kuigi nad seda ei ole). Nad tunnevad ennast abituna, kuna on veel palju asju mida nad veel ei oska (ei peagi oskama). Sellises olukorras käituvad lapsed väga erinevalt: nad nutavad, loobivad ennast põrandale, hammustavad, küünistavad jne. Lapse käitumist kohanemisperioodil on raske ette ennustada. Üllatuda võime nii meie kui ka lapsevanem ise.

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonna elus, mis toob kaasa muutusi pere argielus ja tegemistes. Päevakorda kerkivad uued küsimused nii lapse kui ka vanemate jaoks. Lapse arengut hakkab pere kõrval mõjutama lasteaia õppe- ja kasvatusprotsess. Sooviks on aidata Teil ennast ja oma last lasteaeda minekuks paremini ette valmistada. Nii kulgeb see tähtis samm teile mõlemale valutumalt, pakkudes rõõmu ja rahulolu kõigile.

Muretsemiseks ei ole põhjust!

Seega: kohanemisperioodil võite kuulda lasteaias päris palju (kuigi ei pruugi) nuttu. Nuttes vabastab laps ennast stressist. Stressi tekitavad talle uskumatult paljud asjad: tal on raske mõista, miks ta peab tegema asju talle arusaamatus järjekorras (õueminek, söömine, laulutund jne), miks peab ta magama talle esialgu võõras voodis, miks peab jagama mänguasju sõpradega jne, jne. Siin on meil täiskasvanutel palju ära teha!!!

Kõige tähtsam on – kuula last, selgita talle miks see nii on ja aktsepteeri tema nuttu!

Juba eelmisel õhtul enne lasteaeda tulekut valige lapsega koos järgmiseks päevaks valmis riided, mida lasteaeda tulles selga panna. Rääkige enne magamaminekut, et teda ootab homme ees tore päev (ärge kahelge selles ise!). Hommikul lasteaeda tulles varuge aega, et saaksite rahulikult lapse õpetajale üle anda. Kui laps jääb nutma, siis ärge süüdistage ennast, see kuulub asja juurde. Kui süda ei anna rahu, siis võite alati helistada ja küsida, kuidas teie lapsel läheb. Lapsele järgi tulles rõõmustage ja kiitke last tema tubliduse eest! Küsige, kuidas tal päev möödus. Kuulake lapse muljeid tema päevast!

Kohanemisperiood

Olge endas kindel, et lasteaed on teie lapsele sel hetkel parim paik.

Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes. Rääkige lapsele, mis koht on lasteaed, miks lapsed seal käivad, miks te tahate, et tema seal käima hakkaks.

Rääkige lapsele, mis teda seal ees ootab. Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini lapsega räägitakse, seda kindlamalt ta ennast tunneb. Teadmatus hirmutab last.

Selgitage, et alati ei saa kõike, mida ta soovib, esimesel nõudmisel täita. Rühmas on ka teisi lapsi ja vahel tuleb oodata ning olla kannatlik.

Kohanemine võib võtta aega paar päeva või paar kuud. Aeg sõltub lapsest aga ka vanemast. Mida rohkem on vanem teinud eeltööd seda edukam ja kiirem on kohanemisprotsess.

Kui lapsest lahkumine osutub raskeks, on heaks soovituseks ilmutada enesekindlust, olla optimistlik.

Lahkudes öelge lapsele heatahtlikult, kuid kindlal toonil, et teil on nüüd aeg minna. Kallistage oma last oma tavalisel moel ja lahkuge kohe, kui olete hüvasti jätnud.

Ärge unustage lapsele öelda, millal te talle järele tulete. Olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni.

Võtke lapsele kaasa mõni lemmikmänguasi või ese, mis loob turvatunnet ja hajutab hirmu.

Hea oleks, kui lapse päevad lasteaias ei kujuneks liiga pikaks. Nii võib laps muutuda nutuseks ja närviliseks, kergesti haigestuda.

Lapsel on kergem kohaneda, kui tal on olemas vajalikud oskused lasteaeda tulles: hea kui laps oskab juba ise süüa, potil käia, käsi pesta jne. Seetõttu tuleb mähkmetest ja lutist enne lasteaeda tulekut loobuda.

Kohandage kodune päevakava samasse rütmi lasteaia omaga. Harjutage last enne lasteaeda tulekut samadel kellaaegadel sööma, mängima ja magama, nii on lapsel lihtsam kohaneda.

Lasteaia päevakava

7.00 – 8.50 laste saabumine
8.30 hommikusöök
12.10 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 15.00 puhkeaeg
15.45 õhtuoode
18.00 lasteaed suletud

Projektõppest lähtuvalt planeeritud õppe- ja kasvatustegevus, vabategevus, õuesõpe, vabategevus, individuaalne töö, infovahetus toimuvad lapsevanemaga päeva lõikes.

Kohanemine ja tervis

Kohanemisperiood võib väikelapses tekitada stressi. Lasteaiastressi sümptomid on pidev nutmine ja õnnetu olek, millega võivad kaasneda unehäired ja isutus.

Kohanemise ajal on häiritud lapse organismi üldine vastupanuvõime, ta on nõrgem ja haigustele vastuvõtlikum.

Haige laps vajab ravi ja rahu, mida saab talle võimaldada kodus. Haigena (ka nohu, köha) kollektiivis viibimine kurnab liigselt lapse organismi, seega vajab kohest ravimist.

Lasteaias käiva lapse tervislik seisund peab võimaldama tal koos teistega tegevustes osaleda ning ka õues viibida.

Laps ja piirid

Laps vajab piire selleks, et teada, mida võib teha ja mida mitte. Piirid ja reeglid loovad väikelapsele turvatunde. Lapse piirideks on vanemate selgitused, keelud ja korraldused.

Väikesele lapsele on vanemal väga raske midagi keelata.

Täiskasvanu sõbralik konkreetsus otsustes on vajalik nii kodus kui ka mujal.

Tähtsad on kehtestatud piiridest kinnipidamine ja täiskasvanute ühesugused nõudmised.

Koostöö kodu ja lasteaia vahel on väga oluline.

Lapse ebasoovitav käitumine

Laps hammustab või lööb, kuna tal puuduvad oskused ja piisav sõnavara erinevate olukordade lahendamiseks ja täiskasvanu või kaaslaste tähelepanu saavutamiseks.

Rahulik ja harjumispärane rütm aitavad kaasa olukorra taastumisele.

Lasteaeda tulles võtke kaasa:

 • Vahetusriided (nii tuppa kui õue)
 • Vahetusjalanõud
 • Vajadusel mähkmed
 • Magamisriided
 • Kaisuloom vms. (mis annab lapsele turvatunde)

Parimad rõivad ja jalanõud on need, mida laps ise saab selga ja jalga panna. Vahetusriideid läheb ka toas vahel vaja. Küll kipub söök pükste peale minema ja võib juhtuda, et lihtsalt ei jõua õigeks ajaks potile. Ikka juhtub, lapsed ju! Riided ja jalanõud märgistage lapse nimega, et vältida lapse asjade kadumist ja segamini minekut.

Õueriiete valikul peaks arvestama asjaoluga, et laps oleks riietatud vastavalt aastaajale ja ilmastikule.

Mänguasjade kaasa andmisel võiks jälgida põhimõtet – lapsele antakse kaasa mänguasi, mida ta tõesti vajab (nt lemmikmänguasi, kaisuloom vms.) Kaasa anda ei ole soovitav liiga väikseid ja hinnalisi mänguasju, mis kipuvad kaduma või mänguhoos katki minema.

Esimesel aastal õpitakse lasteaias:

 • Eneseteenindamisoskusi- suud pühkima, käsi kuivatama, pead kammima, puhtalt sööma, potil käima, ise riidesse panema jne.
 • Õpitakse olema hea sõber- mängukaaslastega mängima ja ühiseid mänguasju jagama.
 • Õpitakse kõnelema, mängima, laulma jne.

Varajane märkamine

Lapse arengu toetamiseks on tähtis probleemide varajane märkamine. Soovitame tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

 • laps kogeleb;
 • 2-3 aastane laps ei räägi, ei saa kõnest aru, tema jutust pole võõral võimalik aru saada;
 • 3-4 aastane laps ei ütle ( või ütleb valesti) mõnda häälikut.

Probleemi korral on võimalik pöörduda spetsialistide poole. Pidage nõu perearsti, lasteaia eripedagoogi või õpetajaga.

Lasteaial on hea koostöö Rajaleidja Kagu-Eesti bürooga Võrus, kus töötavad spetsialistid, kelle poole on võimalik pöörduda nõu ja abi saamiseks.

Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele!

KOKKULEPPED LASTEAEDA TULEKUL

Lasteaiaga tutvumiseks võta ühendust direktoriga. Lasteaiakoha saamiseks esita avaldus, mis on kättesaadav kodulehel.

Esimene lastevanemate koosolek toimub septembrikuus, vastav kutse saadetakse lapsevanemale meilile.

Tekkinud probleemid lahendatakse lapse rühmas õpetajaga või lasteaia direktori abiga.

Lasteaia kohamaksu- ja toiduraha arve edastatakse igakuiselt e-posti aadressile või edastatakse selle puudumisel paberkandjal lasteaia rühmast.

LASTEAED ON AVATUD TÖÖPÄEVITI 7.00 – 18.00
LASTEAIA ÕPPEMAKS 10 € kuus.
LASTEAIA TOIT 1,42 € päev.

HEA KOHT, KUST ALUSTADA MAAILMA UURIMIST JA AVASTAMIST!
IMELIST JA VAHVAT LASTEAIAAEGA!