Projektid

 

 

Lasva Lasteaia Pargihaldjas koolieelikud osalevad ohutusprojektis: TUNNEN. TEAN. OSKAN, mille raames lapsed saavad uusi teadmisi ja kogemusi, kuidas ohuolukordades käituda ning neid olukordi ennetada.

 

 

 

Lasteaed on saanud 2021/2022 õa KIK- i poolt  toetust keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmile: Lasva lasteaia koolieelikute õppekäik 2021-2022 õppeaastal. Lapsed saavad osaleda Vapramäel õppeprogrammis: Mesilane.

 

 

Lasteaed on saanud toetuse 2018/19 ja 2020/2021 õa HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUSE (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKTIDELE PROGE TIIGRI SEADMETE SOETAMISEKS.
Lasva Lasteaias Pargihaldjas kasutatakse alates 2018 a setembrist Bee-Bot nutiroboteid. 2020. aastast lisandusid uued robootkavahendid: Matatalab, Lego education rong ja kaks maastikurobotit ja tahvelarvuti. Nutiroboteid kasutatakse õppetegevuste mitmekesistamiseks ning huvitavamaks muutmiseks. Robootikaseadmete ja alusmattide abil soovitakse arendada laste õpioskusi koolieelses eas. Nutirobotid kujutavad endast kõige algelisemal tasemel programmeerimisõpetust, kuid saab ka kasutada eri, nii tähtede, numbrite, kujundite ja värvide jm tundma õppimisel. Programmeerimise oskus annab lastele hiljem koolis robotitega tegelemisel eelise, sest neile on see juba tuttav. Tekitab lastes suurenenud huvi õppimise vastu, sest toimub tõsiste asjade õpetus läbi mängu. Vastavasisuliste tegevuste lõimimine õppetöösse erinevates ainevaldkondades aitab saavutada paremaid õpitulemusi.

 


Progetiiger logo

Eesmärgid:

  • Mitmekesistada õppetegevust ja äratada lastes suuremat õpihuvi.
  • Arendada laste loogilist mõtlemist, ruumitaju, orienteerumist tasapinnal.
  • Toetada laste loovust, aktiivset tegutsemist, koostööoskust ja mängulisust.
  • Kaasata õpetajaid õppetegevuste läbiviimisel kasutama innovaatilisi õppevahendeid.
  • Kujundada õpikeskkonda, kasutades kaasaegseid ja sobivaid IKT-põhiseid õppevahendeid.
  • Uue aktiivõppemeetodi abil motiveerida ja toetada laste huvi erinevate valdkondade õpitulemuste saavutamisel.
  • Tutvustada esmaseid programmeerisvõtteid.

Korraldus: Robootika toimub kolmes rühmas: Linnuhaldja, Lillehaldja ja Metsahaldja rühmas.


Matalab

Matalab

Matatalab on komplekt, mis võimaldab varajases eas õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse. Programmeerimisklotside asetamisega lauale saavad lapsed kiirelt oma programmi käivitada ja puudub vajadus süle- või tahvelarvuti järele. Komplekt annab lapsele kohese eduelamuse ja õpetab aru saama, et programmeerimine on tegelikult lihtne. Alustades noorelt, ning olles õppinud programmeerimise põhitõdesid, on lapsed võimelised hiljem haarama palju abstraktsemaid programmeerimisülesandeid ning ei pea selle ees hirmu tundma.

Lapsed saavad programeerida robotit joonistama erinevaid graafilisi elemente.

Lapsed saavad komponeerida oma lemmikmuusikat või luua midagi täitsa uut.


Maastikurobot

Maastikurobot

TTSi esimene programmeeritav robot, mida saab kasutada õues. Bluetoothi toega vastupidavat maastikurobotit saab juhtida tahvelarvutist või TTSi käsulugejaga.

Maastikurobot on võimeline liikuma kõikidel maastikel, sh liiv, kruus, muld, rohi ja isegi madal vesi, mis on kuni roboti kereni (ei ole veekindel). Rugged Robot nutirakenduses saad panna roboti liikuma, luua programme, teha programmides kordusi, 45-kraadiseid pöördeid, muuta roboti kiirust kolmel tasemel, lülitada takistusandurit sisse ja välja ning salvestada nuppudele heli.

Maastikurobotil on mälu 256 sammuks. Robotil on takistusandur, mida saab sisse ja välja lülitada ja mis tuvastab roboti ees asuvad takistused.


Lego rong

Lego rong

Koolieelikutele mõeldud Coding Express rongikomplektiga saab erinevate teemade kaudu märkamatult edasi anda programmeerimise algoskusi, näiteks käsujadade loomist, tsüklite määramist ja tingimuslauseid. Kui lapsed komplektiga töötades ehitavad rongi ja rongiraja, paigutavad sellele aktiivklotse ja mõjutavad rongi liikumist, siis kasutavad nad ideede genereerimiseks ja väljendamiseks intuitiivselt analüütilist mõtlemist. Samas areneb ka varajane kõne- ja kirjaoskus, probleemide lahendamise oskus, loovus ja paljud muud oskused.


BeeBot

BeeBot

Bee-Botile saab 7 juhtnupu abil sisestada kuni 40 järjestikust liikumiskorraldust. Edasi ja tagasi nupud annavad mesimummule korralduse liikuda täpselt 15 cm edasi või tagasi, paremale ja vasakule nupud annavad korralduse pöörata 90 kraadi vastavalt noole suunale.