Ajalugu

PargihaldjasPraeguse Lasva Lasteaia eelkäijateks on kaks lasteaeda.

Esimeseks neist on 1967. aastal tööd alustanud Lepassaare Sovhoosi Lastepäevakodu, mis asus Otsa külas. Lasteaia tööruumideks oli 4 korterit. Sõimerühmas käisid 1-3 aastased ja aiarühmas 3-6 aastased lapsed. Töötajaid oli 9 ja lapsi 30-ringis. See oli ööpäevane lastepäevakodu. Kaugemad lapsed toodi kodudest esmaspäeva hommikul ja viidi koju alles reede õhtul.

1976.a. seoses Lepassaare Sovhoosi likvideerimisega nimetati lasteaed ümber “Oktoobri Lipp” Kolhoosi Lastepäevakoduks. Töötati endiselt ööpäevase lasteaiana Otsa külas.

1979.a. kolis lasteaed Lasva asulasse. Lasteaiale eraldati ruumid kortermaja ühes tiivas, avati 2 rühma, sõime- ja aiarühm mis tegutsesid kahel korrusel.

1993.a. liideti kolhoosid ning seetõttu likvideeriti ära Lasva külas sõimerühm, tööd jätkati liitrühmaga, kus viibisid lapsed vanuses 1-7.a.

Teine, praeguse lasteaia eelkäija, on 1985. aastal Kääpa külas avatud rühm, mis töötas 4-toalises korteris.

Rühmas oli 16 ühe kuni kuueaastast last.

1988 a. saadi tööruume juurde. Kuus tuba võimaldasid lisaks ühisele mängutoale, ka eraldi poiste- ja tüdrukute mängude ruume ja võimlemisruumi.

1995.a. Kääpa lasteaia 10-ks tööjuubeliks saadi uued ruumid vastrenoveeritud Kääpa vanadekodu majja, mille ehitusaasta oli 1984. Töötas üks rühm neljateistkümne 3-7 aastase lapsega.

1996.a. 1. septembrist liideti Kääpa ja Lasva lasteaiad, kes korraldasid nüüd oma töö teisiti. Nii alustas tööd Lasva Valla Lastekeskus. Tegevus jätkus mõlemas majas. Lastekeskus ühendas kolme suunda: alusharidus, kooliks ettevalmistamine ja huvihariduse. Lastekeskuse töös osalesid lapsed 3-12 eluaastani. Kahel päeval nädalas käisid kooliks ettevalmistuse rühmas koos ka valla territooriumil elavad 5-6 aastased kodused lapsed (kokku 34 last). Lapsed said osaleda huviringide töös – aeroobika, inglise keel, kunstiring, kodumajandus, muusika, puidutöö, meisterdamine.

1999.aastast nimetati asutus ümber Lasva Valla Lasteaiaks ning mõlemas, nii Kääpa kui Lasva rühmas töötasid 3-6 aastaste lastega liitrühmad. Kaotati ära huviringid ja kooliks ettevalmistusrühm kodustele lastele.

2006.a. jaanuarist alustas, seoses suurenenud lasteaia järjekorraga, tööd 6-7aastaste laste rühm, mis loodi Kääpa põhikooli alumise korruse klassiruumi.

Seoses laste arvu kasvuga loodi 2012 aastal Lasva Rahvamaja ruumidesse juurde veel üks aiarühm 4-6 aastastele lastele. Uue lasteaia hoone ootuses korraldati 2009 a lasteaia nimekonkurss ning lasteaia ametlikuks nimeks sai Lasva Valla Lasteaed Pargihaldjas.

2015.a septembrini töötas Lasva Valla Lasteaias neli rühma. Lasval rahvamaja ruumides 1,5 – 4 aastased ja 4 – 6 aastased lapsed. Kääpa Sotsiaalmajas 1,6 – 6 aastased ja Kääpa Põhikooli vanemas rühmas 5 – 7 aastased lapsed, kes kasutasid Kääpa koolimaja ruume.

Alates 2015. a. 07.septembrist kolis lasteaed uude energiatõhusasse lasteaiahoonesse, kus avati 4 rühma: Putukahaldja rühm – sõimerühm 1,5-3 aastastele lastele, Lillehaldja rühm – aiarühm 4-6 aastastele lastele, Pilvehaldja rühm – liitrühm 2-4 aastastele lastele, Linnuhaldja rühm – sobitusrühm erivajadustega lastele. Tööd jätkas lasteaia rühm Kääpa Sotsiaalkeskuse hoones, kus käivad 2-6 aastased lapsed ja mille nimeks on Metsahaldja rühm.

31.08.2018 aastal suleti Lasval Pilvehaldja rühm laste vähesuse tõttu ja koondati rühma personal. Kääpa Sotsiaalkeskuse hoones tegutsenud Metsahaldja rühm toodi üle Lasvale. Hetkel tegutseb lasteaed 4-rühmalisena: Putukahaldja rühm (sõimerühm), Linnuhaldja rühm, Metsahaldja rühm ja Lillehaldja rühm (sobitusrühm).

01.10.2018 avati lasteaias köök.

 

Juhatajad

Endisest Lepassaare Sovhoosi Lastepäevakodust võrsunud rühmas:
1967 – 1976 – Leili Plado
1976 – 1979 – Miia Astla
1979 – Kaja Rannamäe
1986 – 1988 – Diana Krebetsk
1988 – 1990 – Merle Pakkis
1990 – Külli Klade

Kääpa rühmas:
1985 – Sirje Kartsepp
1986 – 1995 Inge Järvpõld
1988 – 1989 – Silvi Laas (I. Järvpõld`i asendaja)
1990 – 1992 Evi Ivanova (I.Järvpõld’ i asendaja)
1995 – 1996 – Ülla Träss

Lasva Valla Lastekeskuse aastatel:
1996 – 1999 – Külli Klade

Lasva Valla Lasteaia ajal:
1999 – 2000 – Külli Klade
2000 – 2006 – Evi Ivanova
2002 – 2004 – Signe Müürsepp (E. Ivanova asendaja)
2006 – 2011 – Helen Harak
2011 – Inge Järvpõld