Putukahaldja rühm

Putukahaldja rühm

Putukahaldja rühm on sõimerühm, kus alustavad oma lasteaiateed kõige pisemad (1,6 – 2a). Läbi projektõppe toetame esmaste eneseteenindusoskuste kujunemist. Lastele pakutav tegevus on eakohane ja loovust arendav. Arvestame iga lapse huvide, võimete ja vajadustega, pöörame tähelepanu tervislike eluviiside kujundamisele koostöös koduga.

Putukahaldja rühm

Putukahaldja rühm

Sõimerühm 1,6 - 2 aastased

5919 9230

Metsahaldja rühm

Metsahaldja rühm

5-7 aastased

5367 3774

Lillehaldja rühm

Lillehaldja rühm

4-7 aastased

5367 3787

Linnuhaldja rühm

Linnuhaldja rühm

3-4 aastased

5370 6173

Pilvehaldja rühm

Pilvehaldja rühm

2-3 aastased - vanem sõimerühm

5757 0148