Lasva Lasteaias Pargihaldjas on toidu valmistamiseks kasutatud toorainest 20-50% mahe.