Võrumaa aasta lasteaiaõpetaja 2022 laureaat – Annika Eliste

29. septembril tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots maakonna silmapaistvamaid haridusvaldkonna inimesi. Aasta lasteaiaõpetaja 2022 tiitli pälvis Lasva Lasteaed Pargihaldjas muusika- ja liikumisõpetaja Annika Eliste.

Annika on kohusetundlik, abivalmis, loov õpetaja. Ta on uuenduste meelne ning projektõppe meetodi rakendaja lasteaias. Ta on hinnatud nii kolleegide, lapsevanemate ja maakonna muusikaõpetajate seas.

Annika arvestab õpetamisel, iga lapse eripäraga, et muusika – ja liikumistegevustes   saaksid lapsed kasutada oma loovust ja isikupära ning jõuaks selle kaudu positiivse eduelamuseni. Tema arvates on kõik lapsed omamoodi andekad ning ta oskab viia tegevusi läbi nii, et kõik lapsed on aktiivsed kaasa lööjad. Tema tegevustes saavad lapsed olla pillimängijad,  solistid, kunstnikud, heliloojad ja tantsijad. Ta seob muusikalised tegevused teiste ainevaldkondadega: kasutab näpumänge ja liisusalme, seletab lahti vanaaegseid või tundmatuid mõisteid koos pildimaterjaliga või arvuti abil. Ka repertuaari valikul arvestab  laste soovidega, ja projekti teemast.

Ta süveneb laste probleemidesse vajadusel julgustab last uuesti proovima ja lahendusi leidma. Annika on võrratu muusika- ja liikumisõpetaja, kes on pärimusmuusika teinud lähedaseks lastele, töötajatele ja lastevanematele. Annika osaleb „Keelepesa“ programmis, kus ta õpetab lastele võru keelseid laule, tutvustab lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustab täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema.

Alates 2019. aastast juhendab lasteaias muusikaringi kus ta õpetab lastele kandle- ja ukulelemängu.

2021 aastal valiti Annika aasta PARGIHALDJAKS.

PALJU ÕNNE ANNIKA!