Võru maakonna aasta hariduse tegu 2023 laureaat – Lasva Lasteaed Pargihaldjas

28. septembril 2023 tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots maakonna silmapaistvamaid haridusvaldkonna inimesi. Võru maakonna aasta hariduse tegu 2023 laureaat tiitli pälvis Lasva Lasteaed Pargihaldjas üritusega Võrumaa lasteaiad 105- spordinädal “Suur seiklus jätkub”

Maakondlikul spordipäeval said seiklusrikkast orienteerumisest ja lõbusatest sportlikest tegevustest osa Võru maakonna180 koolieelikut. Lasteaed peab oluliseks lastest lähtuvate ja omanäoliste õpiürituste korraldamist ning aktiivse liikumise kujundamist, laste maksimaalset kaasamist planeerimisse ning osalemisse. Tervise- ja spordinädalalad on kujunenud aastate jooksul traditsioonilisteks. Meie jaoks on tähtis iga laps, tema individuaalsed oskused ja võimed. Tegutsemine väikestes alagruppides või paaristöö rakendamine võimaldab kaasata lapsi rohkem iseseisvalt tegutsema, mõtlema, avastama, uurima, lähtudes nende võimekusest, teadmistest, oskustest.