HTMi infokiri: soovitused uueks õppeaastaks

Algaval õppeaastal on meie ühine eesmärk hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatuna kõigil haridustasemetel ja -liikides. Üleriigilist distantsõpet soovime kindlasti vältida ka sel õppeaastal.

Soovitame kasutada juba eelmisest õppeaastast tuttavaid meetmeid viiruse leviku ennetamiseks. Kõige olulisem, millest lähtuda – mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil koju jääda. Haigussümptomitega positiivse kiirtesti saanul jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks (eeldusel, et vähemalt 24 h ei ole olnud palavikku). Kui antigeeni kiirtest on positiivne, kuid haigussümptomid puuduvad, siis on soovitav koju jääda ja teha järgmisel päeval kordustest. Kui ka see on positiivne, siis pöörduda perearsti poole, kes annab nõu konkreetsest juhtumist lähtudes. Haige lähikontaktsetel tuleb samuti hoolega jälgida oma tervist. Olulisel kohal on endiselt hügieenireeglite järgimine, hea ventilatsioon ja vajadusel hajutamine. Soovitame ka vaktsineerida, sest see aitab vältida raskelt haigestumist.

Kuna tänaseks on paljud haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud ja haiglakoormus küllalt väike ning viiruse leviku tase keskmine, siis vajadust regulaarselt kogu koolipere kiirtestida praegu ei ole. Terviseamet soovitab hetkel kiirtestida eelkõige sümptomaatilisi õpilasi ja töötajaid. Kiirtestid on soovitav anda kooliperele koju, et haiguskahtluse korral oleks võimalik kodus testida. Kool saab ise lähtuvalt olukorrast otsustada täiendava testimise vajalikkuse – kui lapsel tekivad koolis haigusnähud, kui õppeasutuses on  haiguskolle, minnakse külastama riskirühmi vm juhtudel, kui on vajadus nakatumist tuvastada.

Paljudel haridusasutustel on eelmisest õppeaastast kiirteste veel alles. Palume esmalt ära kasutada olemasolevad testid. Peagi jõuab uus kogus kiirteste üldharidus- ja kutsekoolidesse ning KOVidesse (lasteaedade ja huvihariduse töötajate jaoks). Esimene osa teste tarnitakse alates 30. augustist ja teine osa tarnest viiakse laiali alates 26. septembrist. Sealt edasi hinnatakse, milliseks on kujunenud testidega varustatus ja sellest lähtuvalt tehakse edaspidised tarneotsused. Testid tarnib Medesto OÜ.

Ajakohased soovitused koroonaga seonduvatel teemadel leiate ministeeriumi kodulehelt. 

Turvalist ja edukat õppeaastat soovides

Haridus- ja Teadusministeerium