Haridus- ja Teadusministeeriumi infokiri 01.09.2021

Täpsemad juhised lasteaedadele seoses koroonaviiruse levikuga.

https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.09.01_juhis_lasteaiad_ja_-hoiud.pdf